Čeho chceme dosáhnout

Čeho chceme dosáhnout jako Občanské sdružení Stará Krč v lokalitě Krče:

 

1)   Chceme zabránit dalšímu nárůstu hluku a emisí v souvislosti se znovuotevřením Jižní spojky pro kamiony v nočních hodinách  v úseku Kačerov – Barrandovský most. Proto požadujeme aby došlo k posílení nosnosti mostu u Kačerova a vozidla těžší 12 tun byla odkloněna ve směru Plzeň po nájezdové rampě na Magistrálu a dále na D1 (tzv. varianta 5). Jedná se o variantu, která vyhovuje obyvatelům Spořilova, Krče, Braníku i Městské části Praha 4.

 

2)   Chceme snížit stávající hluk a emise z Jižní spojky tím, že budou dokončena původně navržená a nezrealizovaná protihluková opatření a realizují se následující nová odpovídající současné extrémní zátěži obyvatel Krče hlukem a emisemi. Proto chceme aby :

  • Technická správa komunikací obnovila původní a dnes poničené a rozkradené protihlukové stěny na horní hraně protihlukového valu, který se nachází mezi křížením Jižní spojky/Vídeňské ulice a krčskou sokolovnou.
  • Magistrát omezil rychlost všech vozidel jedoucích po Jižní spojce oběma směry na max. 60km/hod a sledoval rychlost dopravními kamerami spojenými s měřením rychlosti. Cílem je aby snížením rychlosti došlo k poklesu hluku z motorů i valivého hluku od pneumatik vozů.
  • Magistrát obnovil důsledné kontroly kamionů projíždějících po Jižní spojce Městskou policií v době od 6 do 22 hodin a aby tyto kontroly byly prováděny v době od 22 do 6 hodin i na ulici K Barrandovu.  
  • Technická správa komunikací položila v úseku Jižní spojky od křížení s Vídeňskou po křížení se Sulickou tzv. tichý asfalt, který umožní snížit emise hluku až o 10dB.
  • Technická správa komunikací vybudovala protihlukové stěny o výšce 6m podél křížení Jižní spojky a Vídeňské ulice (viz přiložený nákres) kterým dojde k ochraně domů v jižní části lokality

 

  • Technická správa komunikací vybudovala protihlukové stěny o výšce 6m podél Jižní spojky u krčské sokolovny (viz přiložený nákres) kterým dojde k ochraně domů v západní i jižní části lokality

  • Městská hygienická stanice provedla měření hlukové zátěže v bytových a rodinných domech, které jsou nejvíce postiženy hlukem z Jižní spojky. V případě překročení norem aby postiženým Magistrát hl.m. Prahy vyměnil okna za protihluková.
  • Městská hygienická stanice provedla měření emisí, zejména polétavého prachu (PM10) a oxidů dusíku  přímo v oblasti  (ulice V podzámčí).
  • Magistrát hl.m.Prahy uzavřel s  Ministerstvem dopravy ČR a MF ČR financí  na období do doby otevření východní části Pražského okruhu takovou dohodu, aby prostředky získané výběrem mýta na Pražském okruhu v úseku D1-Slivenec (cca 1 mil. Kč/den) byly příjmem Magistrátu hl.m. Prahy a byly přednostně použity na zvýšení nosnosti mostu u Kačerova a realizaci dalších protihlukových opatření v Krči, Bráníku a na Spořilově, případně na opatření řešících celkovou emisní a hlukovou zátěž obyvatel Prahy 4. 

 

3)  Chceme zachovat při všech budoucích změnách území v rámci změn Územního plánu les Habrovka a vzrostlou zeleň za  protihlukovým valem tak, aby plnili roli protihlukového a protiprachového filtru mezi zástavbou a Jižní spojkou.