O nás

Spolek Stará Krč,z.s. je právním nástupcem Občanského sdružení Stará Krč které vzniklo v roce 1994. Jeho zakládajícími členy byli tehdy Vladimír Drda, Ludmila Soukupová, Jaroslav Hájek a dnes již nežijící Eduard Pindur. Cílem sdružení je ochrana životního prostředí  a zlepšování životních podmínek v oblasti staré Krče. Jedná se o prostor mezi ulicí Antala Staška, Kačerovem, Jižní spojkou a Ryšánkou, kde nyní žije cca 3000 obyvatel  Prahy 4.

Název Stará Krč byl zvolen jako vzpomínka na původní zástavbu Krče, která vzala za své během výstavby Jižní spojky v osmdesátých letech minulého století.

V letech 1994 až 2011 byl předsedou výkonného výboru pan Vladimír Drda. Sdružení se zabývalo věcmi, které měly bezprostřední vliv na běžný život. Ať už se jednalo o řešení pálení odpadu v objektech za Jižní spojkou (1996), nebo zimní údržbu chodníků a cest (1994,1997,2002). Sdružení spolupracovalo s občanským sdružením Habrovka v roce 2008 při ochraně lesoparku Habrovka, kde mělo dojít ke změně územního plánu a následně i k vykácení části vzrostlých starých habrů.

Od roku 2011 je předsedou výboru pan Marek Hejduk. Cíle a aktivity sdružení byly nově rozšířeny na zmenšení hlukové zátěže z Jižní spojky, změření emisí prachu z dopravy a přijetí opatření na jejich následné snížení, řešení bezpečnosti v oblasti Krče v souvislosti s výskytem bezdomovců a narkomanů na Kačerově a v bývalé zahrádkářské kolonii pod Hasičskou stanicí, v Habrovce a u Krčských rybníků. Sdružení si také nově dalo za úkol sledovat chystané změny Územního plánu hl.m.Prahy tak, aby byla zachována vzrostlá zeleň a její funkce protiprachového a protihlukového filtru. V srpnu 2011 se cílem  stalo nalezení takového řešení, které zabrání opětovnému povolení vjezdu kamionů na Jižní spojku. Toho se také v roce 2013 podařilo dosáhnout.

V prosinci 2015 došlo na ustavující schůzi ke změně občanského sdružení na Spolek Stará Krč, zapsaný spolek a ke změně sídla. Předsedou byl opět zvolen pan Mgr. Marek Hejduk, místopředsedkyní paní Ing.Ivana Zounarová. Počet členů Spolku vzrostl a nově se oblast zájmu rozšířila o historické území Dorní Krče, což je vilová zástavba mezi Vídeňskou ulicí a lesem Velký háj, také zvaným Višňovka.