PETICE proti kamionům

 

HLUK A PRACH Z JIŽNÍ SPOJKY

Potřebujeme Vaši pomoc!

 

Vážení sousedé,

    v září 2010 byly kamiony z Jižní spojky odkloněny na novou jižní část Pražského okruhu.  Po 15 letech se zde v Krči dalo znovu klidně spát, větrat. Počet vozů na Jižní spojce klesl ze dne na den na 79 tisíc osobních vozů. Nyní, po roce, je situace stejná, jako byla dřív. Po Jižní spojce opět jezdí přes 122 tisíc aut, z toho jen v noci to je už 450 kamionů a 600 nákladních automobilů (údaj k 21. 9. 2011) Znovu jsou tu vibrace, hluk, karcinogenní zplodiny. Šance, že se to zlepší, je nulová. Naopak nyní hrozí, že se situace ještě výrazně zhorší! Čelíme další hrozbě skokového nárůstu hluku na neúnosnou mez, další devastaci našeho zdraví, dalšího znehodnocení našich nemovitostí a znehodnocení Krče jako místa k normálnímu životu. 

 

    Proti vedení kamionů od D11 na okruh přes Spořilov se postavili obyvatelé bydlící podél Spořilovské ulice, soustředění kolem občanského sdružení SOS Spořilov (www.sos-spořilov.cz). Na základě překračování hlukových limitů rozhodla Rada hl.m.Prahy o vrácení kamionů na Jižní spojku. Zatím jen v noci, ale Petice, kterou k dnešnímu dni na Spořilově podepsalo více jak 2000 lidí (viz sekce Dokumenty), žádá víc trvalý návrat kamionů na Jižní spojku i ve dne a to do doby než bude dokončen Pražský okruh v části u Běchovic (cca rok 2020).

 

   Naše Občanské sdružení Stará Krč intenzivně jedná s Městskou částí Praha 4, Magistrátem i s ostatními sdruženími z Braníka,Krče i Spořilova. Chceme zabránit tomu, aby se kamiony vrátily na Jižní spojku. Chceme, aby podél ní byly dostavěny (popř. rovněž obnoveny) protihlukové stěny, které ochrání Krč. Chceme, aby byla na Jižní spojce snížena rychlost a asfalt vyměněn za tichý, což dokáže dále snížit hluk z dopravy. Chceme, aby se realizovalo opatření navržené Městskou částí Praha 4 – a to odklon kamionů ze Spořilova a Jižní Spojky u Kačerova přes most na D1. Abychom to prosadili, potřebujeme Vaši pomoc. Potřebujeme, abyste nám vyjádřili podporu.

 

Pomoci můžete tím, že:

  • podepíšete Petici proti návratu kamionů. Tu můžete podepsat ve dnech 20.10.2011 od 12.00 hodin  do  21.10.2011 do 20.00hodin na nejbližší křižovatce. Na sloupu osvětlení tam bude umístěno pouzdro s formulářem a tužkou. Tuto petici podepsalo již více jak 1100 lidí a nyní je potřeba přidat i podpisy obyvatel Krče. Těm co jí již podepsali, děkujeme.
  • se podíváte na naše webové stránky a budete hlasovat v anketě o návratu kamionů.
  • nám napíšete e-mail s názorem, s návrhem řešení, s připomínkami, s podporou.

Na webových stránkách našeho sdružení najdete potřebné informace o našem sdružení, o staré Krči (území mezi Antala Staška, Jižní spojkou, Ryšánkou a Kačerovem) i o tom, co se zde nyní děje a co je třeba udělat. Chcete-li dýchat vzduch a spát, pomozte!

 

 

                                                                          Marek Hejduk

za Občanské sdružení Stará Krč

www.starakrc.cz

email: starakrc@email.cz

 

 

TEXT PETICE:

 

proti návratu kamionů na Jižní spojku a Barrandovský most

 

Zásadně nesouhlasíme s návratem kamionů na Jižní spojku a Barrandovský most.

Jedná se o nekoncepční krok v rozporu s Dopravní politikou hl.m. Prahy, podle níž má Pražský okruh chránit Městský okruh mj. před kamionovou dopravou.

Žádáme projednání v Radě a Zastupitelstvu HMP i v zastupitelstvech dotčených městských částí (Praha 4, Praha 5, Praha - Velká Chuchle, Praha – Zbraslav) a zároveň o zamítnutí tohoto plánovaného opatření.

 

Petiční výbor: Iva Kotvová, Branická 572/9, Praha 4

                       Zdeněk Holeček, občanské sdružení Pankrácká společnost, Jankovská 526/6, Praha 4

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení

 

Adresa

 

e-mail

 

Podpis

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

PETICE PODLE ZÁKONA Č. 85/1990 SB., O PRÁVU PETIČNÍM

 

3.5.2012 Petice proti kamionům – výsledek 

 

  Ve dnech 20-21.10.2011 proběhla v Krči akce, ve které bylo možné podepsat petiční archy v výzvou proti návratu kamionů na Jižní spojku. Archy jednak byly spolu s tužkami umístěny v pouzdrech na křižovatkách ulic v dolní části Krčské stráně, jednak jsme s nimi v některých bytových domech obcházeli sousedy. Výsledek byl naprosto neuvěřitelný- během 24 hodin podepsalo archy 220 obyvatel Krče (a jeden obyvatel Prahy 12 Modřan).

  Petiční archy byly předány 25.10.2011 Petičnímu výboru, které je následně předal k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 4. Celkem petici podepsalo 2292 obyvatel Prahy, z toho 896 obyvatel Prahy 4 a z toho 220 nás z Krče.

  Zastupitelstvo je povinno podle §8 Zákona o hl.m.Praze petici projednat pokud o to požádá 0,5% občanů městské části starších 18 let. V Praze 4 to je minimálně 630 obyvatel. Zastupitelstvo Městské části Praha 4 projednalo petici na svém zasedání 8.3.2012 a rozhodlo se usnesením 8Z-02/2012 „zásadně nesouhlasit s vedením tranzitní nákladní dopravy přes území hl.m. Prahy, především přes území městské části Praha 4“ tedy nejen Spořilovské ulice ale i Jižní spojky. Zároveň „požádalo hl.m.Prahu, Min.Dopravy ČR a Vládu ČR o bezodkladnou nápravu současného bezútěšného stavu tranzitní dopravy na území hl.m.Prahy“. Usnesení je k dispozici v části dokumenty.   

   Je třeba poděkovat všem kteří se na organizaci podepisování petice podíleli. Z toho kolik lidí a za jak krátkou dobu archy podepsalo je naprosto zřejmé, jak velkým a zásadním problémem zde v Krči je hluk z dopravy a jak urgentně vyžaduje systémové řešení.