Dokumenty

PETICE SOS SPOŘILOV  září 2011:

Adresovaná:
RNDr. Petr Nečas, vláda ČR, Petiční výbor Poslanecké sněmovny ČR, Petiční výbor Senátu parlamentu ČR, Zastupitelstvo hl.m. Prahy, MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR

Na vědomí:
Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR, MUDr. Bohuslav Svoboda, DrSc., primátor hl. m. Prahy, Ing. Karel Březina, 1. náměstek pro dopravu, Ing. Pavel Horálek, starosta MČ Praha 4

Ke stažení je text petice včetně podpisových archů na webových stránkách sos-sporilov.cz. Petici můžete také podepsat od pátku 9.9.2011 v lékárně na poliklinice v Božkovské ulici a dále v lékárně dole v obchodním domě Centrum zde na Spořilově.

Celkově jsou v Praze zasaženy tranzitní dopravou statisíce lidí. Na dopravně přetíženém Spořilově, který převzal navíc ještě i veškerou kamiónovou dopravu z Jižní spojky, se jedná o 15 tisíc obyvatel, kteří jsou vystaveni extrémnímu zdravotnímu riziku. V okolí Spořilovské jsou překračovány limity hluku a imisí, je porušena řada zákonů a jsou omezena vlastnická práva občanů.

Zásadně nesouhlasíme s převedením veškeré těžké nákladní dopravy do centra Spořilova v září 2010. Důrazně protestujeme proti tomu, aby Spořilovská spojka, vedená v jednom z nejhustěji osídlených pražských sídlišť, která byla původně projektována pro malé dopravní zatížení, plnila úlohu dálniční radiály a de facto funkci Pražského okruhu. Zároveň protestujeme proti časově omezenému povolení provozování zdroje hluku, které bylo uděleno TSK Hygienickou stanicí hl.m. Praha na ulici Spořilovská, a to až na hodnotu akustického tlaku den/noc = 74/67dB. Stejně tak i ve většině dalších ulic v sídlišti, které má být zónou klidu, překračují hodnoty hluku limity.

Proto požadujeme:
1) urychlené uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na dostavbu Pražského okruhu.
2) omezení vjezdu kamiónů do Prahy a rovnoměrné rozdělení dopravních toků do několika oblastí do doby úplné dostavby Pražského okruhu, včetně navrácení kamiónové dopravy na Jižní spojku.
3) zásadní zklidnění dopravy ve všech dopravně přetížených ulicích sídliště Spořilov a omezení nákladní dopravy pouze na vozidla dopravní obsluhy a vozidla kategorie N1 (do 3,5 t).
4) aby byla Hygienickou stanicí hl. m. Praha odejmuta vyjímka TSK pro Spořilovskou ulici a v obytné zóně byly striktně vyžadovány nekorigované limity hluku (den/noc = 60/50 dB).

Dále požadujeme, aby byla tato petice zařazena jako bod programu na říjnovém zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy.

Petiční výbor ve složení: Ing. Libor Semotán, RNDr. Jana Růžičková, CSc., Ing. Michal Krahulík, Ing. Markéta Šveřepová
Občanské sdružení SOS Spořilov, Trnavská 2794/6, 141 00 Praha 4, Spořilov 2, IČO: 22896651, webové stránky: sos-sporilov.cz, e-mail: info@sos-sporilov.cz

 

Leták rozdávaný  na setkání s obyvateli Spořilova dne 23.8.2011:

Intenzita dopravy v Praze (1990/2007) :