JE ZAHÁJENO PROJEDNÁVÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NA METRO D

16.05.2020 21:32

 

Magistrátní specializovaný Stavební úřad zahájil projednávání Stavebního povolení na trasu Metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory. Podaná dokumentace je k nahlédnutí na MHMP ve Škodově paláci, Jungmannova 750 Praha 1. Je však nezbytné se nejdříve telefonicky či písemně objednat (ing. Gottwald). Termín pro podání připomínek je 5.6.2020.

Připomínky může podávat každý, jehož práva budou stavbou Metra D dotčena. Nejde jen o vlastníky nemovitostí v pásmu výstavby tunelů metra, ale i vlastníky nemovitostí, kteří budou dotčeni např. hlukem ze stavby, protože je jejich nemovitost v těsné blízkosti zdroje hluku či prachu ze stavby. Účastníkem se také může stát Spolek působící v místě výstavby, jehož předmětem činnosti je ochrana životního prostředí. Magistrát posoudí oprávněnost účasti na Stavebním řízení a buď účast připustí, nebo zamítne. Pokud připustí, je možné nahlédnout do kompletní dokumentace a pořídit si výpisky, či fotografie, případně požádat o kopie stanovisek dotčených orgánů.

Dokumentace obsahuje dokumentaci tak jak jí předepisuje Stavební zákon. Tj. jsou tam technické zprávy, výkresy, stanoviska a také např. hluková studie, umístění jednotlivých stavenišť, zásady organizace výstavby včetně pohybu stavební techniky apod. Poskytuje podrobný přehled, kdy a jak se bude stavět, kudy se bude odvážet a navážet materiál, jak budou vypadat technologie metra. Co není součástí je souhlas s kácením dřevin.

Podle vyjádření hlavního manažera výstavby metra D pana Hrnčíře je stavební povolení podáno na podzemní část metra (tj. tunely, technologie, sítě) a neobsahuje kromě dvou (most přes Kunratický potok a dispečink metra) řešení staveb na povrchu. Na ty se budou podávat podle jeho vyjádření další žádosti o další stavební povolení, která budou následovat po schválení první změny Územního rozhodnutí (v přípravě).  Platné Územní rozhodnutí totiž neobsahuje záměry a změny, které byly schváleny v průběhu posledních 6 let a které se týkají staveb na povrchu a v okolí stanic metra především u Nemocnice a Nádraží Krč.

Pokud jste vlastníky nemovitostí v blízkosti trasy Metra D či máte pocit, že se Vás tato stavba dotkne, neváhejte a do dokumentace nahlédněte. Vaše případné připomínky musí Magistrát vypořádat či zahrnout do svého rozhodnutí.