Jednání zastupitelstva MČ Praha 4 dne 22.9.2011

10.10.2011 17:38

Na jednání zastupitelstva MČ Praha 4 bylo přijato usnesení 6Z-33/2011, které zavazuje Radu Městské části připravit a s občanskými sdruženími projednat Návrh protihlukových opatření podél Jižní spojky a v oblasti Spořilova a zároveň na tato opatření získat prostředky již v roce 2012. Usnesení bylo přijato na základě návrhu pana Kunerta (TOP9) šéfa protihlukové komise městské části a především díky starostovi panu Horálkovi (ODS). Oba představitelé Prahy 4 se výrazně a racionálně snaží vyřešit katastrofální situaci, která vznikla na Spořilově po odklonu kamionů na Spořilovskou ulici a podél Jižní spojky po opětovném nárůstu dopravy na 122.000 aut během posledních několika měsíců. Naše sdružení bylo pozváno a tohoto jednání se zúčastní