Kdo a proč kácí Habrovku

27.03.2015 15:50

Řada z Vás zaregistrovala v listopadu při úklidu Habrovky od plastů a pneumatik zbrusu nové geometrické kolíky. V prosinci 2014 pak došlo k vykácení části stromů podél cesty Habrovkou k sokolovně,  v březnu 2015 ke kompletnímu vykácení stromů před č. 5 v Rosečské a velkého prostoru u valu naproti ulici V polích.

Teprve nyní se podařilo zjistit kdo a proč celou akci dělá.  Území Habrovky (tj.pozemky ve vlastnictví Magistrátu) převzala do své péče v roce 2014 městská organizace Lesy hl.m.Prahy. V souvislosti s tím došlo k rozhodnutí les Habrovku zkulturnit - tj. provést prořez, odstranit největší terénní nerovnosti (navážky) a zasadit nové stromy.  Proto vznikly ony dvě nové mýtiny, ze kterých byl/bude odvezen shrnutý materiál (zem, pařezy, větve) a přivezen nový, který terén vyrovná. Do toho se na podzim zasadí nové stromy – douglasky a listnaté stromy. Cílem je vytvořit nižší korunu z listnatých, a vyšší z jehličnatých stromů.  Na úrovni terénu by měl být nízký porost odstraněn a uklizen. Je skvělé, že po 40 let od zasazení lesa někdo kompetentní chce dát Habrovku odborně dohromady.

Podle ústního vyjádření Ing. Karbana z Lesů hl.m. Prahy a podle dopisu ředitele Lesů radnímu pro životní prostředí Prahy 4 Petrovi Kučerovi (TOP9), zarovnávání terénu již ukončili a v nejbližších dnech odvezou pořezané stromy i pořezané koruny stromů a větve. Na podzim pak 2015 navezou nový materiál na zarovnání obou mýtin a zasadí na nich nové stromy.

Jakékoliv kácení na Habrovce v lese, kteří řada z vás sázela vlastníma rukama, je mimořádně citlivá záležitost. Už proto, že si pamatujeme kolik energie, času, bojů a nervů stálo koncem 70let vyřešení ochrany zástavby Krčské stráně před hlukem a prachem právě novým valem a na něm dosázeným lesem, naší Habrovkou. Děkujeme Vám všem za zájem a snahu zjistit co se zde děje, lidem z radnice Prahy 4 za pomoc s pátráním a věřme, že vše co jsme slyšeli o probírce, úklidu a o zalesňování je pravda.