Komise rozvoje MČ Praha 4 nepřijala 3.9.2018 žádné stanovisko k výstavbě u Nádraží Krč

04.09.2018 17:33

Dne 3.9.2018 proběhla komise územního rozvoje MČ Praha 4, na které byla poprvé veřejně prezentována představa majitele pozemků pana Vojty, developera Sklenky (Reflecta) a studia Acht, jak by si představovali uspořádání nové výstavby u nádraží Krč. Jedná se o výstavbu 7 objektů o cca 43 tisících podlahových metrů, 5 komerčních budov, ve třech z nich mají být parkoviště typu P+R pro 600 aut, a dvou hotelů, jeden pro St.Havel. Celková kapacita parkovišť nebyla upřesněna, orientačně jde o 1400 míst. Dále bylo zjišťováno členy komise i řadou přítomných občanů proč zde stavět parkovací domy v oblasti, která je již dopravně přetížená. Na tuto otázku padali různá vyjádření, často protichůdná. Co však bylo řečeno je, že na nádraží Krč se připravuje memorandum, které bude kopií toho, co podepsali vlastníci pozemků s Magistrátem u nemocnice Krč. To znamená - my vám dovolíme vést metro přes náš pozemek a vy zajistíte změnu územního plánu, tak abychom si mohli postavit co chceme. Chystanou smlouvu o této dohodě prý nemohou zveřejnit, protože si to druhá strana nepřeje (magistrát Hl.m.Prahy). Vcelku velmi odvážné pak bylo prohlášení developera, že když Praha 4 nedá souhlas se zástavbou, nebude metro D…. 

 

Výsledek cca 1,5hodiny trvajícího projednávání bylo, že o studii nebylo hlasováno. Členové komise se během diskuse vyjadřovali většinou proti výstavbě. Nakonec se dohodli, že se komise nebude vůbec vyjadřovat.

 

Spolek Stará Krč se jednoznačně postavil (i na základě toho co jste jako obyvatelé Krče říkali a uváděli na setkáních k Metropolitnímu plánu) proti novým stavbám v údolí do doby odhlučnění Jižní spojky a nalezení dopravního řešení (dopravní studie), především pro ulici Pod Višňovkou. Dopravní studii již v minulosti Městská část požadovala. Etapizaci – tj. nejprve ztišit Jižní spojku teprve pak případně stavět- přímo požaduje dokonce i Zastupitelstvo Městské části Praha 4 ve svém usnesení z léta 2018 k návrhu Metropolitního územního plánu.