KOMISE ROZVOJE PRAHY 4 O METRU D

26.11.2015 09:38

Velmi důležité bude jednání Komise rozvoje (KUR) městské části v pondělí 30.11.2015 od 16,00 hodin na Nuselské radnici.

Budou na ní pracovníky Metroprojektu představeny návrhy budoucích stanic metra D a jejich okolí. Pro nás v Krči jsou velmi důležité tři - Antala Staška, Nádraží Krč a Nemocnice Krč. Zejména Nádraží Krč bude velký oříšek, protože se zde střetnou dvě odlišné koncepce. Jednu představil Dopravní podnik v lednu 2013 a je to podoba stanice harmonicky začleněné do parku před Krčským nádražím. Podoba odpovídá koncepci tzv. Zelené osy Prahy 4 se kterou přišli architekti z Braníka a ke které se minulý rok kladně postavilo zastupitelstvo Městské části. Obsahem je „obalit“ hlučnou a prašnou Jižní spojku pásem zeleně a hřišť.  Stanice je v této podobě doplněna pouze výstavbou parkovacího domu P+R na místě dnešní čerpací stanice a budovou metra vedle křížení ulic Na Strži/V podzámčí. Druhá možná podoba je zcela odlišná. Metroprojekt si nechal v roce 2011 zpracovat studii, ve které se maximalizuje zástavba v celém okolí stanice Nádraží Krč na maximum. Nové administrativní budovy se v ní táhnou od Vrbovy ulice v Braníku po Vídeňskou a od jižního okraje kolejí po ulici na Strži. Nové administrativní centrum pak má také vzniknout od budov Thomayerovy nemocnice po křižovatku Zálesí. Svým navrženým objemem podlahových ploch Metroporojekt předpokládá výstavbu v rozsahu dvou nových komplexů typu BB centrum na Pankráci.

Dopravní podnik, vizualizace zveřejněná v lednu 2013

Metroprojekt, Nádraží Krč a Nemocnice Krč, snímek ze studie, srpen 2011

 

Metroprojekt , Nemocnice Krč , snímek ze studie, srpen 2011

 

Starosta městské části Petr Štěpánek na jednání s občany Krče 2.10.2015 uvedl, že Městská část chce zpracovat pro obě stanice finální studie, které by se staly závazné pro budoucí podobu okolí a vypracování projektové dokumentace staveb v obou lokalitách. Při vypracování obou studií by měli autoři vzít do hry dopravní dostupnost, dopravní zátěž Vídeňské, Štúrovy, Na strži a zejména Jižní spojky, potřebu nových komerčních objektů v lokalitě, kvalitu života v blízkosti kunratického lesa a v údolí Kunratického potoka, ale i možný vznik nového centra Krče u nemocnice.

Zajímá-li Vás toto téma a chcete-li se jednání komise účastnit (je veřejné), je třeba se zaregistrovat nejpozději do 28.11.15 na stránkách úřadu MČ Praha 4. Link je zde

https://www.praha4.cz/Komise-rady

 

P.S  Pro ty z Vás, kteří se v minulých dnech ptali na názor našeho sdružení, odpověď je :  je třeba zpracovat pro obě lokality studie, posoudit všechny aspekty, navrhnout podobu a nechat k návrhům vyjádřit veřejnost. V toto případě je názor starostů (současného Štěpánka i minulého Caldra) správný a podporujeme vypracování obou studií jako základu pro veřejnou diskuzi.