Krč má po letech opět svého zastupitele

20.06.2022 13:31

Skoro po více jak třiceti letech má Dolní a Horní Krč svého zastupitele v Zastupitelstvu městské části Praha 4. Stal se jím pan Vladimír Hrouda, který postoupil koncem srpna minulého roku z místa náhradníka na kandidátce Pirátů a nezávislých.

I když budou v září nové volby a čas se krátí, přece jen se novému zastupiteli povedlo několik důležitých věcí. Ještě na podzim vyvolal jednání s náměstkem Ministerstva dopravy a vedením SŽDC o způsobu, jak bude probíhat výstavba dvojkolejné trati z Radotína na Spořilov a jak bude železnice zde v Krči odhlučněna. Ukázalo se, že po navedení všech nákladních vlaků se situace skokově zhoršila a je třeba vyprojektovat a realizovat odpovídající opatření. Druhým úspěchem je fungující rozumná spolupráce s Dopravním podnikem při přípravě Metra D.  Podařilo se mu svolat řadu jednání, díky kterým došlo k několika důležitým úpravám projektu. Mimo jiné k redukci kácení stromů a počtu stavebních dvorů, posunu traťových spojek a doplnění protihlukových opatření. Třetím úspěchem (a do budoucna důležitým krokem) je zpracování možného dopravního řešení v Krči tak, aby došlo k redukci dopravy v ul. Pod Višňovkou, ztišení Jižní spojky a vyřešení parkování v celé oblasti Krče.  

Potkat se a popovídat s panem Hroudou můžete ve čtvrtek 23.6.2022 od 18ti hodin ve velkém sále restaurace u Labutě. Na setkání s ním se dozvíte, jak pokračuje příprava metra D v Krči, jak probíhá jednání o ztišení železnice a jak nás ovlivní nový Metropolitní územní plán (a co můžete udělat i Vy).