Měření hluku a dopravy (podzim 2011-jaro 2012)

03.05.2012 11:03

 

Měření hlukové zátěže ve venkovním chráněném prostoru (tj.za okny) provádí Městská hygienická stanice. Mikrofon musí být 2m od fasády, měří se v časových blocích (aby se odstranil náhodný hluk) a aby výsledky byly správně interpretovatelné, musí se měřit i doprava ze které hluk pochází. Takové měření vyjde na cca 15000Kč.

 

Abychom se dostali k alespoň orientačním výsledkům a nezatěžovali státní rozpočet, půjčili jsme si kalibrovaný certifikovaný hlukoměr Voltcraft SL-300, který měl měření nastavené po jedné sekundě a měří okamžitý akustický tlak - tedy to co naše uši skutečně zachytávají. Včetně náhodných hluků jako je např. projíždějící sanitka, vrtulník či letadlo. Měření proběhlo v noci z 15.3 na 16.3. 2012 mj i na rodinném domě v Rosečské ulici který je „schovaný“ za protihlukovým valem podél Jižní spojky. Mikrofon byl umístěn na parapetu uzavřeného okna ložnice dětí v podkroví. 

 

Ze záznamu vyplývají dvě velmi důležité věci - hluk v noci neklesl pod průměrných cca 55 dB a v ranních hodinách  hluk překročil povolené limity které jsou pro starou zástavbu a hluk z dopravy (60dB). Mimochodem, stavební úřady v Praze nepovolí postavit nový dům v místě, kde je hluk ve dne vyšší než 50dB a v noci než 40dB.

 

Znamená to, že zátěž Krčské stráně hlukem z dopravy je víceméně konstantní,  v noci výrazně neklesá a to co přes den produkuje velké množství osobních vozů, v noci dohání rychle jedoucí tranzitní doprava, který zde po otevření Pražského okruhu nebyla. Podle výsledku měření firmy Ekola Group pro TSK projelo v noci 23.9.2011(22-06hodin) po Jižní spojce v úseku Víděňská/Sulická  6951osobních vozů,1068 nákladních vozů a kamionů a 159 autobusů. Bylo to o 376 nákladních souprav (kamionů) víc než když jim byl ještě vjezd na Jižní spojku tři týdny před tím zakázán. Celková dopravní zátěž tohoto úseku Jižní spojky (měřící body 4034 Vídeňská/4094 Sulická) je dle TSK k 31.12.2011 celkem 114.312 vozidel za 24 hodin, z toho 5900 tzv.pomalých vozidel (nákladní vozy, kamiony a autobusy MHD). Dopravní zátěž  mostu přes Vídeňskou –  kde chybí jakákoliv zábrana šíření hluku a na který je z bytových domů v Přechodní dobře vidět (a slyšet) -  je dokonce 142.812 vozidel/24 hodin z toho 7612 pomalých. Je to v Praze a České republice nejvíc zatížený úsek dopravní sítě.  

 

Tak jak se Vám v noci spí?