Metro D a nová výstavba v okolí stanice Nemocnice Krč

31.03.2017 17:19

V únoru letošního roku došlo mezi vedením hl.m.Prahy a  vlastníky pozemků u nemocnice Krč k dohodě, která spočívá v umožnění výstavby metra D ze strany vlastníků výměnou za účelovou změnu územního plánu v lokalitě před nemocnicí.  Magistrát slíbil vlastníkům, že prosadí změnu výšky budoucí zástavby z kódu D (pět pater) na kód G (osm a více pater).  Zároveň projednal Výbor pro územní rozvoj Magistrátu změnu kódu na G i pro budoucí novou zástavbu v místě stávajícího areálu Zálesí. 

Radní  pro územní rozvoj Městské části Praha 4 paní Alžběta Rejchrtová (SZ) rozeslala v minulých dnech obyvatelům Krče otevřený dopis. V něm shrnuje pozici vedení městské části a cíl samosprávy v této věci - dosáhnout urychlené výstavby metra D a toho, aby pro novou výstavbu platila rozumná míra zastavitelnosti území , tj. aby územní plán nebyl změněn na kód G (8 pater a více).

Text si můžete přečíst vlevo dole.