Návrh na zklidnění ulic v oblast Staré Krče

10.10.2011 17:18

Na webu https://sousedizkrce.blog.cz/1110/navrh-zklidneni-dopravy-v-krci se objevilo výchozí zadání pro realizaci protihlukových zadání v oblasti staré Krče. Návrh je vypracován ve dvou verzích ke kterým je alternativou zachování stávajícího stavu. Cílem návrhu je odstranit problémy v parkování rezidentů, ve frekvenci dopravy neodpovídající stavu a rozměrům místních komunikací včetně nedodržování značek ze strany řidičů a návrh míst, kde bude omezeno stání.

Připomínky je třeba zaslat do 10.10.2011 prostřednictvím formuláře který je na uvedené stránce dole.