Nový zákon o hluku, Spořilovská ulice a kandidát na senátora za Prahu 4

10.10.2012 08:50

 

Ministerstvo zdravotnictví připravuje nový zákon o hluku. Jeho podstatou je přenos odpovědnosti za určení povolené zátěže a protihluková opatření na obce a stavebníky. Dne 9.října 2012 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář za účasti ministra zdravotnictví, který zde oznámil odložení předložení zákona do vlády až na jaro 2013. Důvodem je poměrně značná  závažnost odborných připomínek k návrhu zákona. Na semináři vystoupil mj. i Ladislav Kunert (tč.kandidát na senátora za Prahu 4 za obvod č.20) a vyzval ministra ke zrušení všech vyjímek z hygienických hlukových limitů. Ministr na to reagoval tak, že ještě během října budou  všechny připomínky včetně této projednány v odborných komisích ministerstva a řada z nich se jistě projeví ve finální verzi návrhu zákona.

Výjimka z hlukových limitů je způsob, jak zákonným způsobem umožnit správci komunikace tolerovat překračování limitů hluku způsobovaných např.těžkou dopravou . Klasicky jde o příklad Spořilovské ulice v Praze 4.