Petice proti kamionům – výsledek

03.05.2012 08:07

 

Ve dnech 20-21.10.2011 proběhla v Krči akce, ve které bylo možné podepsat petiční archy v výzvou proti návratu kamionů na Jižní spojku. Archy jednak byly spolu s tužkami umístěny v pouzdrech na křižovatkách ulic v dolní části Krčské stráně, jednak jsme s nimi v některých bytových domech obcházeli sousedy. Výsledek byl naprosto neuvěřitelný- během 24 hodin podepsalo archy 220 obyvatel Krče (a jeden obyvatel Prahy 12 Modřan).

  Petiční archy byly předány 25.10.2011 Petičnímu výboru, které je následně předal k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 4. Celkem petici podepsalo 2292 obyvatel Prahy, z toho 896 obyvatel Prahy 4 a z toho 220 nás z Krče.

  Zastupitelstvo je povinno podle §8 Zákona o hl.m.Praze petici projednat pokud o to požádá 0,5% občanů městské části starších 18 let. V Praze 4 to je minimálně 630 obyvatel. Zastupitelstvo Městské části Praha 4 projednalo petici na svém zasedání 8.3.2012 a rozhodlo se usnesením 8Z-02/2012 „zásadně nesouhlasit s vedením tranzitní nákladní dopravy přes území hl.m. Prahy, především přes území městské části Praha 4“ tedy nejen po Spořilovské ulici ale i po Jižní spojce. Zároveň „požádalo hl.m.Prahu, Min.Dopravy ČR a Vládu ČR o bezodkladnou nápravu současného bezútěšného stavu tranzitní dopravy na území hl.m.Prahy“. Usnesení je k dispozici v části dokumenty.   

   Je třeba poděkovat všem kteří se na organizaci podepisování petice podíleli. Z toho kolik lidí a za jak krátkou dobu archy podepsalo je naprosto zřejmé, jak velkým a zásadním problémem zde v Krči je hluk z dopravy a jak urgentně vyžaduje systémové řešení.