Po 40 letech čekání se konečně začne stavět protihluková stěna podél Jižní spojky

04.04.2019 17:53

V pondělí 8. dubna zahájí Technická správa komunikací práce na výstavbě nové protihlukové stěny na Jižní spojce v úseku od nájezdu z ulice Budějovická (Michelská) ke sjezdu do ulice V Podzámčí - Na Strži. Ve směru k Barrandovskému mostu tak dojde k omezení dopravy.

 

Jedná se o realizace nové protihlukové stěny (PHS) při komunikaci Jižní spojka, v úseku ulic Na Strži – 5. května ve směru Barrandovský most, MČ Praha 4. V rámci stavebních prací na PHS proběhne také realizace vodovodních a plynovodních přeložek. Celková délka stěny je cca 600 metrů.

 

V průběhu realizace PHS bude probíhat částečné omezení jízdního pruhu na komunikaci Jižní spojka směr Barrandovský most, omezení ulice V Podzámčí (kyvadlová doprava řízena světelnou signalizací) a částečné omezení napojovací rampy, které přejde v úplnou uzavírku a jako objízdná trasa bude sloužit ulice V Podzámčí, která toho času bude již bez omezení.

 

Termín: 8. 4. – 30. 10. 2019

 

Zhotovitel: „Společnost SWIETELSKY + OHL ŽS“ (SWIETELSKY stavební s.r.o + OHL ŽS, a.s.)

 

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.