Přijďte říct radním městské části svůj názor na to, jak vypadá Krč!

22.11.2016 09:40

Radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/SZ) vás zve na veřejná setkání, kde můžete říct, jak vnímáte

veřejné prostranství v místě, kde žijete. Co se vám v místě, kde žijete, líbí a co byste naopak chtěli změnit? S architekty a

urbanisty máte nyní možnost zhodnotit současný stav veřejných prostranství vaší lokality. Společné diskuze nad mapou bude

podkladem pro Generel veřejných prostranství Prahy 4.

Tzv. Generel veřejných prostranství má za úkol přinést vizi, jak má Praha 4 nakládat se svými ulicemi, náměstími, parky a dalšími

veřejnými prostranstvími. Má městu pomoci najít jejich náplň a nastínit jejich možnou novou podobu.

Termíny a místa setkání:

KDY: 24. 11. 2016 v 18:30

KDE: ZŠ Poláčkova

PRO OBLAST: HORNÍ KRČ, KAČEROV, BUDĚJOVICKÁ, BRUMLOVKA, PANKRÁC, VYŠEHRAD