Setkání se starostou Petrem Štěpánkem nad Metropolitním plánem

23.07.2018 07:08

V úterý 24.7.2018 v 18:00 se v areálu kostela sv. Františka koná společné setkání starosty Prahy 4 Petra Štěpánka s občany na téma metropolitní plán.

Metropolitní plán je dokument, který rozhodne o budoucí podobě Prahy. Návrh metropolitního plánu ve stávající podobě hrozí nárůstem zástavby, úbytku parků a zeleně a nárůstem automobilové dopravy.
Do 26. 7. máte možnost podávat připomínky také jako občané.

Hlavní témata:
- ochrana zeleně a nezastavitelnost parků (park Habrovka, ulice Vídeňská, Krčská louka a další)
- ochrana občanské vybavenosti (školy, areál Sokola) a snížení výšky u nové zástavby
- pravidla regulace pro transformační území u stanic metra D

PŘIJĎTE SE VYJÁDŘIT K BUDOUCÍ PODOBĚ VAŠÍ ČTVRTI!