Ustavující schůze Spolku Stará Krč

12.03.2016 13:49

Těsně před vánoci 2015 proběhla ustavující schůze Spolku Stará Krč. Nově jsme přestali být občanským sdružením a stali se zapsaným spolkem. Bylo tak vyhověno liteře nového občanského zákoníku. Spolek jako právní nástupce Občanského sdružení Stará Krč přijal nové Stanovy a zvolil svého statutárního představitele. Předsedou Spolku se opět stal   pan Mgr. Marek Hejduk, novou místopředsedkyní  byla zvolena paní ing. Ivana Zounarová. Kromě stanov byl také schválen program spolku na rok 2016. Cílem spolku je i v roce 2016 dosáhnout snížení hluku z Jižní spojky a ochrana lesů Habrovky, Velkého háje a Zámecké zahrady.  Nově se spolek zaměří  i na chystaný Metropolitní územní plán a Pražské stavební předpisy,  což jsou dokumenty které výrazně a trvale změní nejen charakter naší části Prahy, ale Prahy jako města.