Zajímá Vás co tu v Krči a Braníku dýcháme? Přijďte si to poslechnout na přednášku odborníků z Akademie věd.

17.09.2012 18:48

Pokud si občas kladete otázku co vlastně v údolí Jižní spojky dýcháme a jak se to projevuje na našem zdraví, odpověď může poskytnout přednáška odborníků na slovo vzatých která proběhne 26.9.2012 od 18.hodin ve škole Na Chodovci 54 na Spořilově. Zve na ní sdružení SOS Spořilov které monitoruje důsledky obousměrného otevření Spořilovské ulice pro kamiony na zdraví obyvatel nového i starého Spořilova. Unikátní na celé záležitosti je poznatelný a zřetelný dopad nadměrné skokové zátěže obytné čtvrti Prahy těžkou tranzitní dopravou po roce 2010.

Přednáška se nemá týkat jen Spořilova, ale celé Prahy 4. Lákavé je, že se tak možná dozvíme jaký dopad na nás v Krči  a Braníku měla pozvolně rostoucí a dlouhotrvající (přes 18 let) zatěž 140.000 vozidly denně (2x víc než na Spořilově) a jak se na našich plicích a srdcích projevily emise z  cca 16.000 dieslových motorů kamionů popojíždějících denně v koloně uzavřeným údolím mezi Kačerovem a  Barrandovským mostem.  

Pozvánka je v části Příďte se podívat.