ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU U NÁDRAŽÍ KRČ ZAMÍTNUTA

01.02.2019 09:17
 

Komise rozvoje Městské části Praha 4 na svém včerejším jednání zamítla návrh na Změnu územního plánu který podali majitelé tzv.“Dřeváku“ v ulici u Krčského nádraží. V návrhu požadovali stejně jako před rokem změnu z DH (drážní zařízení) na OB (obytné území). I díky vystoupení řady místních obyvatel, kteří se k návrhu vyjadřovali nesouhlasně,  pak Komise na návrh Ing. Arch. Jaromíry Eismanové (Praha 4 Sobě) návrh zamítla. Zajímavé na tom bylo, že se navrhovatelé jednání ani nezúčastnili a vzkázali Městské části, že pokud nebude návrh schválen, budou pak jednat o využití „dřeváku“ pro potřebu železnice.    

Poprvé podnět na změnu územního plánu podali majitelé před rokem. Při projednávání záměru změnit „dřevák“ na obytný dům se ukázalo, že není možné jakoukoliv obytnou stavbu v tomto místě ochránit před hlukem z dopravy na železnici, který při průjezdu vlaku přesahuje 85 dB. Navíc jsou v místě vzrostlé kaštany, které by v případě budování nezbytných parkovacích míst částečně vzaly za své.