Novinky

Jednání zastupitelstva MČ Praha 4 dne 22.9.2011

10.10.2011 17:38
Na jednání zastupitelstva MČ Praha 4 bylo přijato usnesení 6Z-33/2011, které zavazuje Radu Městské části připravit a s občanskými sdruženími projednat Návrh protihlukových opatření podél Jižní spojky a v oblasti Spořilova a zároveň na tato opatření získat prostředky již v roce 2012. Usnesení bylo přijato na základě návrhu pana Kunerta (TOP9) šéfa protihlukové komise městské části a především díky starostovi panu Horálkovi (ODS). Oba představitelé Prahy 4 se výrazně a racionálně snaží vyřešit katastrofální situaci, která vznikla na Spořilově po odklonu kamionů na Spořilovskou...

Návrh na zklidnění ulic v oblast Staré Krče

10.10.2011 17:18
Na webu https://sousedizkrce.blog.cz/1110/navrh-zklidneni-dopravy-v-krci se objevilo výchozí zadání pro realizaci protihlukových zadání v oblasti staré Krče. Návrh je vypracován ve dvou verzích ke kterým je alternativou zachování stávajícího stavu. Cílem návrhu je odstranit problémy v parkování rezidentů, ve frekvenci dopravy neodpovídající stavu a rozměrům místních komunikací včetně nedodržování značek ze strany řidičů a návrh míst, kde bude omezeno stání. Připomínky je třeba zaslat do 10.10.2011 prostřednictvím formuláře který je na uvedené stránce dole.   

Stanice Metra D Krčské nádraží

21.09.2011 21:43
Na internetu se dnes objevila první vizualizace stanice metra D Krčské nádraží:    

Blokáda Spořilovské ulice 20.9.2011

12.09.2011 12:24
Občanské sdružení SOS Spořilov, které bojuje proti hluku a emisím z kamionové dopravy na Spořilovské ulici, vyhlásilo na 20.9. 2011 blokádu Spořilovské ulice, která bude spočívat v trvalém přecházení přechodu v dolní části Spořilovské ulice.Občanské sdružení si od toho slibuje, že poukáže na neúměrnou zátěž obyvatel Spořilova hlukem a emisemi. Cílem sdružení je dosáhnout jednáním s úřady rovnoměrného rozdělení dopravních toků do doby dostavby východní části Pražského okruhu. V praxi to znamená jediné - požadavek na odklon těžké nákladní dopravy na Jižní spojku...

Jednání na Spořilově

30.08.2011 16:55
Dne 23.8.2011 se sešli v KC Spořilov představitelé Magistrátu a MČ Praha 4 s obyvateli Spořilova. Na tomto setkání oficiálně oznámili, že se těžká kamionová doprava vrátí v noci na Jižní spojku a to v době od 22 do 6 hodin. Kamiony pojedou směrem k Barrandovskému mostu, pak zatočí na Strakonickou a u Zbraslavi najedou na Pražský okruh.Cílem opatření je odstranit hluk z kamionů na Spořilovské ulici v nočních hodinách.       Primátor B. Svoboda (ODS) toto  řešení uvedl jako nejlepší z nejhorších a zároveň řešení...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9